משפט בינלאומי פומבי

ארמון השלום - מושב בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג הוא הגוף המשפטי העיקרי הפוסק לפי המשפט הבינלאומי. בית הדין פוסק בשתי קטגוריות: (א) פסקי דין בסכסוכים בין מדינות (ב) מתן חוות דעת בסוגיות משפטיות שמופנות אליו על ידי העצרת הכללית של האו"ם או מועצת הביטחון.

משפט בינלאומי פומבי בעיקר מסדיר את היחסים שבין מדינות,[1] אבל במקרים מסוימים גם קובע כללים כלפי אנשים[2] או ישויות משפטיות שונות.[3]