משטרה
English: Police

 • ניידת משטרה אוסטרלית
  שוטרת אוקראינית בתפקיד
  שוטרים של משטרת הגבולות והמכס של ארצות הברית
  שוטרת המשטרה הרכובה המלכותית של קנדה

  משטרה היא ארגון שכפוף לרשות המבצעת, האחראי על אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי.

  כדי שתוכל לפעול ביעילות ובדחיפות המתבקשת ממטלותיה, המשטרה מאורגנת כארגון צבאי למחצה, בעל היררכיה ומשמעת פנימית. תקנות המשטרה מחייבות את השוטרים, ועבירה עליהן היא עבירה משמעתית.

  בעוד הצבא עוסק בהגנה על אזרחי המדינה מפני אויבים חיצוניים, המשטרה ממונה על ביטחונם של האזרחים מפני עבירות המתבצעות בתוך תחומי המדינה או העיר (כשמדובר במשטרה עירונית) בקרב אזרחי אותה המדינה.

 • היסטוריה
 • תפקידי המשטרה
 • סמכויות המשטרה
 • סוגי משטרות
 • כפיפות והגבלות על המשטרה
 • חלופות לשיטור
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

שוטרת אוקראינית בתפקיד
שוטרים של משטרת הגבולות והמכס של ארצות הברית

משטרה היא ארגון שכפוף לרשות המבצעת, האחראי על אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי.

כדי שתוכל לפעול ביעילות ובדחיפות המתבקשת ממטלותיה, המשטרה מאורגנת כארגון צבאי למחצה, בעל היררכיה ומשמעת פנימית. תקנות המשטרה מחייבות את השוטרים, ועבירה עליהן היא עבירה משמעתית.

בעוד הצבא עוסק בהגנה על אזרחי המדינה מפני אויבים חיצוניים, המשטרה ממונה על ביטחונם של האזרחים מפני עבירות המתבצעות בתוך תחומי המדינה או העיר (כשמדובר במשטרה עירונית) בקרב אזרחי אותה המדינה.