מצב חירום (ישראל)

בישראל, מצב חירום שעליו מכריזות הכנסת או הממשלה, מאפשר לממשלה להפעיל הסדרים ייחודיים, לעיתים תוך פגיעה מידתית בחירויות יסוד דמוקרטיות. מצב חירום הוחל בישראל סמוך להקמתה כחלק מאישור פקודת סדרי השלטון והמשפט, שבעיקרה הותירה בתוקף את החוקים שהיו תקפים תחת שלטון המנדט הבריטי. מצב החירום בישראל בתוקף מיום הכרזתו ומעולם לא הופסק.