מערכת יחסים חד-מינית

מערכת יחסים חד-מינית היא מערכת יחסים זוגית רומנטית או מינית בין בני/בנות זוג מאותו המין. המונח נישואים חד-מיניים מתייחס למקרים בהם ישנה הכרה ממוסדת ביחסים מסוג זה.

ניתן להשתמש במונח "מערכת יחסים חד-מינית" גם כאשר הנטייה המינית של המשתתפים במערכת היחסים אינה זהה ולכן, משום שאנשים ביסקסואלים או אנשים חד-מיניים יכולים גם כן לקחת חלק במערכת יחסים חד-מינית, מערכת יחסים חד-מינית לא בהכרח תהיה "מערכת יחסים בין בני זוג הומוסקסואליים" או "מערכת יחסים בין לסביות".

לדתות השונות יש השקפות שונות על אהבה ויחסי מין בין אנשים מאותו המין. חלק גדול מהדתות האברהמיות מתייחסות ליחסי מין מחוץ לנישואים הטרוסקסואלים, כולל יחסי מין בין בני אותו המין, באופן שלילי, אם כי ישנם תמיד אנשים בכל קבוצה דתית שאינם בהכרח מסכימים עם העמדה/גישה המסורתית כלפי מערכות יחסים חד-מיניות. יש הסוברים שלמערכת יחסים הטרוסקסואלים יש יתרונות אובייקטיביים על פני מערכת יחסים חד-מינית[1].

בתנאים דומים לאלה החלים על מערכת יחסים הטרוסקסואלית, גם בני זוג במערכת יחסים חד-מינית עשויים להיות מוכרים כידועים בציבור.