מעצר ימים

מעצר ימים או בהגדרתו הפורמלית, מעצר לצורכי חקירה, הוא מעצר ראשוני, טרום ניהולו של הליך משפטי פלילי. שמו ניתן לו כיוון שהוא מוגבל למספר מרבי של ימים. ככלל, מעצר הוא כלי שיצר החוק לצורך שאינו נועד לענישה, אלא למניעת שיבוש מהלך החקירה או ביצוע עבירות נוספות על ידי אדם החשוד בביצוע מעשה פלילי. מעצר ימים הוא מעצר שמתבצע לפני הגשת כתב אישום נגד החשוד, כיוון שטרם מוצתה החקירה. הפרוצדורה מוגדרת בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (להלן: "החוק").