מנחת העומר
English: Wave offering

מנחת העומר
(מקורות עיקריים)
PikiWiki Israel 6074 At grain harvest of the Omer.JPG
קציר תבואה בחג העומר, זכר למנחת העומר
מקראספר ויקרא, פרק כ"ג, פסוקים י'-י"א
משנהמסכת מנחות, פרק י'
תלמוד בבלימסכת מנחות, פרק "רבי ישמעאל"
משנה תורההלכות תמידים ומוספין, פרק ז'
ספרי מניין המצוותספר המצוות, עשה מ"ד
ספר החינוך, מצווה ש"ב

מִנְחָת הַעֹמֶר או עֹמֶר הַתְּנוּפָה הוא קורבן מנחת ציבור שמביאים מראשית הקציר, למחרת יום טוב ראשון של חג הפסח. מידת הנפח, הנקראת "עומר", מובאת לכהן, שתפקידו להניף את המנחה לפני ה'. העומר היה בא מן השעורים, למרות שבתורה לא מפורש מאיזה מין. קורבן זה נקרא גם "מנחת ביכורים" על שם שמביאים אותו מהתבואה שביכרה.

היום המדויק שבו יש לקיים את המצווה היווה מוקד לפולמוס מרכזי בין הכתות היהודיות בתקופת המקדש.