ממוצע
English: Average

 • pythagorean means.png

  בנייה גאומטרית של ממוצעים נפוצים (עבור 2 ערכים בלבד): עבור שני קטעים a ו-b, בונים חצי מעגל שקוטרו הוא הקטע הבנוי משני קטעים אלה.

  • הממוצע החשבוני של אורכי הקטעים a ו-b הוא אורכו של רדיוס המעגל (הקטע ao).
  • הממוצע ההנדסי הוא אורכו של האנך לקוטר ממפגש הקטעים a ו-b עד שפת המעגל (הקטע gh).
  • הממוצע ההרמוני הוא אורכו של היטל הקטע gh על היתר oh במשולש hgo (הקטע hd).
  ממוצעים אלו נקראים בהכללה "הממוצעים הפיתגוריים".

  במתמטיקה, ממוצע הוא מספר שמחושב מתוך אוסף סופי של מספרים, ומתאר את "מרכז" האוסף מבחינת גודל המספרים. השיטה הנפוצה ביותר, שאליה מתכוונים לרוב כאשר אומרים "ממוצע", היא הממוצע החשבוני, והוא מחושב כסכום המספרים חלקי כמותם. לדוגמה, הממוצע החשבוני של המספרים 5,6,7,8,4 הוא הסכום שלהם 4+5+6+7+8 = 30, המחולק במספרם (5), כלומר 6 = 5÷30. אם כך, הממוצע החשבוני של מספרים אלו הוא 6. עם זאת, אין מושג אחיד למהו ה"מרכז" ומושגים שונים יעילים בהקשרים שונים.

 • תכונות כלליות
 • ממוצע חשבוני (ממוצע אריתמטי)
 • ממוצע הנדסי (ממוצע גאומטרי)
 • ממוצע הרמוני
 • שורש ממוצע הריבועים
 • ממוצע משוקלל
 • אי שוויון הממוצעים
 • ממוצע של פונקציה
 • מיקום סטטיסטי
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

Pythagorean means.png

בנייה גאומטרית של ממוצעים נפוצים (עבור 2 ערכים בלבד): עבור שני קטעים a ו-b, בונים חצי מעגל שקוטרו הוא הקטע הבנוי משני קטעים אלה.

 • הממוצע החשבוני של אורכי הקטעים a ו-b הוא אורכו של רדיוס המעגל (הקטע AO).
 • הממוצע ההנדסי הוא אורכו של האנך לקוטר ממפגש הקטעים a ו-b עד שפת המעגל (הקטע GH).
 • הממוצע ההרמוני הוא אורכו של היטל הקטע GH על היתר OH במשולש HGO (הקטע HD).
ממוצעים אלו נקראים בהכללה "הממוצעים הפיתגוריים".

במתמטיקה, ממוצע הוא מספר שמחושב מתוך אוסף סופי של מספרים, ומתאר את "מרכז" האוסף מבחינת גודל המספרים. השיטה הנפוצה ביותר, שאליה מתכוונים לרוב כאשר אומרים "ממוצע", היא הממוצע החשבוני, והוא מחושב כסכום המספרים חלקי כמותם. לדוגמה, הממוצע החשבוני של המספרים 5,6,7,8,4 הוא הסכום שלהם 4+5+6+7+8 = 30, המחולק במספרם (5), כלומר 6 = 5÷30. אם כך, הממוצע החשבוני של מספרים אלו הוא 6. עם זאת, אין מושג אחיד למהו ה"מרכז" ומושגים שונים יעילים בהקשרים שונים.