מיזם
English: Project

  • מיזםלעז: פרויקט) הוא מאמץ זמני ליצירת שירות או מוצר ייחודי. הגדרה נוספת של מיזם היא לקיחת תשומות משאבים ושינויין לתפוקות רצויות באמצעות מערכות ייצור.

    מיזמים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון, באמצעות שיפור מועילות או ה יעילות שלו. המתודולוגיה המשמשת לניהולו של מיזם קרויה ניהול מיזמים, ומטרתה לסיים את המיזם ב לוח הזמנים הנדרש ובאיכות הנדרשת, תוך מזעור עלות המיזם.

  • מאפייני המיזם
  • שלבי המיזם
  • משתני מפתח במיזם
  • קישורים חיצוניים

מיזםלעז: פרויקט) הוא מאמץ זמני ליצירת שירות או מוצר ייחודי. הגדרה נוספת של מיזם היא לקיחת תשומות משאבים ושינויין לתפוקות רצויות באמצעות מערכות ייצור.

מיזמים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון, באמצעות שיפור מועילות או ה יעילות שלו. המתודולוגיה המשמשת לניהולו של מיזם קרויה ניהול מיזמים, ומטרתה לסיים את המיזם ב לוח הזמנים הנדרש ובאיכות הנדרשת, תוך מזעור עלות המיזם.