מטרה (תכלית)
English: Goal

מטרה או יעד היא מצב עתידי שבכוח שמתגמל[1] (לרוב לחיוב, אך לעיתים גם לשלילה). מטרה היא משהו שרוצים בהשגתו, תכלית או כוונה.

על פי רוב, מצב בו הוגשמה המטרה מכונה הצלחה, בעוד שאי הגשמתה מכונה כישלון.

ישנן מטרות לטווח הקצר ומטרות לטווח הארוך.