מזבח
English: Altar

מזבח רומי
המזבח בתל המצודות בתל ערד

מזבח הוא כל מבנה שנועד להעלאת קרבנות והבאת מנחות; ובהשאלה גם שולחן המשמש בעבודת הקודש בכנסיות נוצריות.