מושבה
English: Moshava

מושבות בארץ ישראל
PikiWiki Israel 8563 Herzl Street - Hadera.JPG
Gedera2 (before 1899).jpg
PikiWiki Israel 7108 Settlements in Israel.jpg
PikiWiki Israel 5628 Synagogue.jpg
1. רחוב הרצל במושבה חדרה, שנות התשעים של המאה ה-19
2. בית גולדה מילוסלסקי מראשוני בתי האבן, במושבה נס ציונה, 1898
3. כיכר המייסדים במושבה ראשון לציון ב-1882, בגלויה של האחים אליהו
4. המושבה גדרה, שנות התשעים של המאה ה-19
(כיתוב תמונות מימין למעלה לשמאל בכיוון השעון)
מפת המושבות היהודיות 1911
מפת המושבות הראשונות

מושבה היא צורת התיישבות כפרית בישראל, המתבססת על בעלות פרטית על הקרקע, הבית והמשק. השימוש במונח "מושבה" (בימי תחיית השפה העברית נעשה שימוש גם במונח "קולוניה", שכיום מהווה מושג אחר לגמרי) לאפיון צורת התיישבות ישראלית זו מקורו, בין השאר, בתחום המושב היהודי ובמושבות היהודיות החקלאיות בדרום האימפריה הרוסית במאה ה-19.

ניצניה של המושבה בארץ ישראל בשלהי שנות השבעים של המאה ה-19, והמשכה בתקופות העלייה הראשונה והעלייה השנייה. המושבות התבססו בעיקר על ענפי החקלאות. חיי החברה והתרבות במושבות היוו חלק חשוב בהבניית החברה של היישוב היהודי הציוני בארץ ישראל; לדעת החוקר רן אהרנסון הן היו "מסד המפעל הציוני".[1]

בין השנים 1881–1948 הוקמו ברחבי ארץ ישראל כ60 מושבות[2], וארבע נוספות הוקמו בחורן.