מובלעת

  • המובלעת היא מובלעת-חוץ (exclave) של מדינת האם א' וגם מובלעת-מוכלת (enclave) בתוך המדינה הזרה ב'.
    המובלעת היא מובלעת-חוץ (exclave) של מדינת האם ג' אך אינה מובלעת-מוכלת (enclave) בתוך המדינות הזרות א' או ב'.

    מובלעת הוא מונח בגאוגרפיה פוליטית לציון טריטוריה העונה על אחת ההגדרות שלהלן או על שתיהן:

  • הגדרה
  • מובלעות בעולם
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

המובלעת היא מובלעת-חוץ (Exclave) של מדינת האם א' וגם מובלעת-מוכלת (Enclave) בתוך המדינה הזרה ב'.
המובלעת היא מובלעת-חוץ (Exclave) של מדינת האם ג' אך אינה מובלעת-מוכלת (Enclave) בתוך המדינות הזרות א' או ב'.

מובלעת הוא מונח בגאוגרפיה פוליטית לציון טריטוריה העונה על אחת ההגדרות שלהלן או על שתיהן: