מדינות הציר
English: Axis powers

הדגלים הצבאיים של הרייך השלישי ושל ממלכת איטליה

מדינות הציר (Axis powers) היו המדינות שלחמו נגד בעלות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה, ובמרכזן גרמניה הנאצית, איטליה הפאשיסטית והאימפריה היפנית.