מדינה מפותחת

מפת המדינות המפותחות על פי קרן המטבע הבינלאומית

מדינה מפותחת, או מדינה מתקדמת[1] (לעיתים מכונה גם מדינה עשירה או מדינה מתועשת) היא מדינה המאופיינת באיכות חיים גבוהה ושכלכלתה מגוונת ומבוססת באופן משמעותי על תעשיית מידע מחקר ופיתוח. במונח מדינה מפותחת נעשה שימוש לרוב בענייני כלכלה.

בדרך כלל, מדינה כזו גם מאופיינת בתוצר גבוה לנפש, אם כי המדינה לא תיחשב מפותחת - אם השיעור הגבוה של התוצר לנפש השורר בה - נובע מניצול (זמני בדרך כלל) של אוצרות טבע. מדינה שאינה מפותחת נקראת בשפת הכלכלנים מדינה מתפתחת, אם כי לעיתים הסיווג "מדינה מתפתחת" מכוון גם להבחין בין מדינת עולם שלישי למדינה שאיננה מדינת עולם השלישי אך גם איננה "מדינה מפותחת".

במדינה מפותחת רובם המוחלט של התושבים מתגוררים בערים, ועוסקים בענפים שונים של התעשייה, השירותים והמסחר. רק מיעוט התושבים עוסק בחקלאות, והחקלאים משתמשים בשיטות מודרניות המאפשרות להגדיל מאוד את התפוקה.

החלוקה של מדינות העולם למפותחות ולמתפתחות משמשת ארגונים בינלאומיים דוגמת האו"ם, קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, בבואם לחלק סיוע כלכלי בין המדינות המתפתחות מצד אחד ולרתום את המדינות המפותחות לסייע מצד שני.