לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הברית

לוגו הלשכה

לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הבריתאנגלית: United States Census Bureau) היא סוכנות של ממשלת ארצות הברית, האחראית על עריכת מפקדי האוכלוסין. הלשכה לסטטיסטיקה מהווה חלק גם ממחלקת המסחר של ארצות הברית.