ליטאים (זרם)

לחצו כדי להקטין חזרה
אברהם אבלי פאסוועלעראליעזר גורדוןירוחם ליבוביץיצחק זאב הלוי סולובייצ'יקאיסר זלמן מלצרשלמה פוליצ'קמשה לנדינסקיאליהו דוד רבינוביץ' תאומיםיחיאל מיכל אפשטייןהחפץ חייםהסבא מסלובודקהחיים עוזר גרודזינסקישמעון שקופהגאון מווילנהאלכסנדר משה לפידותיצחק אלחנן ספקטורMisnagdim people.jpg
לדף הקובץ
תמונה אינטראקטיבית (לחצו להסבר)‏

תלמידי חכמים ליטאים נודעים

ליטאים הוא כינויה הנפוץ של תת-קבוצה ביהדות החרדית, הכוללת חרדים אשכנזים שאינם חסידים או "ירושלמים" צאצאי בני היישוב הישן.

הליטאים מכונים כך בשל היותם משמרים במידה רבה את המסורת של ישיבות ליטא. הם מכונים לעיתים גם מתנגדים, בשל התנגדותם לחסידות. ראשיתה של התנגדות זו במערכה שניהלו הגאון מווילנה ותומכיו נגד תנועת החסידות המתעוררת בשלהי המאה ה-18[1]. מאוחר יותר הוקמו במרחב הליטאי מוסד הישיבה המודרני ותנועת המוסר, שנעשו גם הם מזוהים עם ה"ליטאים". המאבקים בתנועת ההשכלה ובציונות החלישו את העימות בינם לחסידים.