כבוד
English: Respect

 • gnome-colors-edit-find-replace.svg
  יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: לא מדויק, רצוף בשגיאות, חסר ביותר.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
  טייסים מצדיעים לנשיא ג'ורג' בוש הבן, 2001.

  כבוד של אדם הוא הערך שאותו מעריך האדם את עצמו או את סובביו, ופועל על פיו.

  כבוד הוא חלק ממערכת חליפין חברתית. כלומר, כבודו של אדם נובע ממעורבות חברתית, מיכולתו לקרוא תיגר על אנשים אחרים, ממתנות שהוא מעניק ומקבל ומהעובדה שאחרים פונים אליו בבקשת עצות, הגנה, כסף או טובין אחרים כמו גם קבלת גמול על עשיית דבר מה.

  יש חברות בהן, כוחה הפוליטי והיכולת שלה להגיב באלימות או לפתוח באלימות.

  חברות רבות מעניקות כבוד לנושאי מטרות דתיות.

 • דרכי מתן כבוד
 • מעמדו של הכבוד במשפט
 • הבחנה בין "כבוד" לבין "כבוד האדם"
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: לא מדויק, רצוף בשגיאות, חסר ביותר.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
טייסים מצדיעים לנשיא ג'ורג' בוש הבן, 2001.

כבוד של אדם הוא הערך שאותו מעריך האדם את עצמו או את סובביו, ופועל על פיו.

כבוד הוא חלק ממערכת חליפין חברתית. כלומר, כבודו של אדם נובע ממעורבות חברתית, מיכולתו לקרוא תיגר על אנשים אחרים, ממתנות שהוא מעניק ומקבל ומהעובדה שאחרים פונים אליו בבקשת עצות, הגנה, כסף או טובין אחרים כמו גם קבלת גמול על עשיית דבר מה.

יש חברות בהן, כוחה הפוליטי והיכולת שלה להגיב באלימות או לפתוח באלימות.

חברות רבות מעניקות כבוד לנושאי מטרות דתיות.