ינקות
English: Infant

תינוק צוחק
מקור השם "ינקות" הוא מפעולת ההנקה, שהיא מרכז הוויתו של התינוק בתחילת חייו.
תינוק מואכל רסק בכפית. בתחילה התינוק אינו יכול להתקיים בכוחות עצמו ולכן זקוק לדמות מטפלת.

יַנְקוּת היא תקופת החיים של האדם בשלבי התפתחותו הראשוניים. היא נמשכת מרגע הלידה ועד לגיל שלוש שנים[1][2].

בעברית המושג נגזר מהשורש י-נ-ק המבטא את המהות הביולוגית והפסיכולוגית של התינוק - היניקה, אשר חיונית לשרידת התינוק ונמצאת במרכז הוויתו, בעיקר בחודשים הראשונים לחייו.בנוסף, נהוג לתאר פרק זמן זה בחיי האדם, גם בשם "הגיל הרך"[1].

מגיל שלוש מסתיימת תקופת הינקות ומתחילה תקופת הילדות[1].