ימין פוליטי בישראל
English: National camp

דגל ישראל בכותל המערבי בירושלים: מחנה הימין בישראל מאוחד סביב הלאומיות היהודית ומימושה על ידי מדינת ישראל.
הפגנה של תנועת "ישראל שלי" בעד ישראל וצה"ל במהלך מבצע צוק איתן.

הימין הפוליטי בישראל הוא מחנה שאידאולוגיית היסוד שלו היא לאומיות יהודית ומימושה במדינת ישראל באמצעות הציונות. הימין בישראל דוגל בהדגשת הפטריוטיזם, העצמת ערכי הלאומיות והמולדת, בעמדות קשוחות במשא ומתן עם הפלסטינים ומדינות ערב, התיישבות, הרחבת ההתנחלויות ונקיטת קו נוקשה בפעולות צבאיות נגד ארגוני טרור. חלק מתנועות הימין רואות בארץ ישראל השלמה כגבולות הרצויים למדינת ישראל. מבחינה כלכלית, בתקופות מסוימות הדגישו חלק ממפלגות הימין תמיכה בשוק חופשי וליברליזם כלכלי, אך בפועל בנושא זה אין אחידות בקרב ארגוני הימין השונים, כאשר חלקם תומכים בכלכלה ליברלית ואחרים תומכים במדינת רווחה וכלכלה סוציאל-דמוקרטית, או בשילוב גישות. מבחינת חברתית ודתית הימין נוטה לשמרנות ושמירת אופיה היהודי של מדינת ישראל.