יחסי ישראל–צרפת

יחסי ישראל–צרפת
ישראלישראלצרפתצרפת
France Israel Locator 2.png
ישראלצרפת
שטחקילומטר רבוע)
20,770643,801
אוכלוסייה
8,424,90467,364,357
תמ"ג (במיליוני דולרים)
317,1002,856,000
תמ"ג לנפש (בדולרים)
37,63842,396
משטר
דמוקרטיה פרלמנטריתדמוקרטיה פרלמנטרית למחצה
ונשיאותית למחצה

היחסים בין ישראל לבין צרפת התאפיינו בדינמיות רבה לאורך השנים. במשך תקופות מסוימות התקיימו יחסים מיוחדים וקרובים מאוד בין שתי המדינות ואילו בתקופות אחרות התדרדרו היחסים עד לכדי קרירות ועוינות. מאז שנת 2005 ישנה התחממות מחודשת ביחסים בין צרפת לבין מדינת ישראל.