יחסי החוץ של ישראל

  מדינות אשר מכירות במדינת ישראל
  מדינות אשר לא מכירות במדינת ישראל
סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

מאז הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 ידעו יחסי החוץ שלה עליות ומורדות - ביחסיה עם שכנותיה, עם המעצמות, עם שאר מדינות העולם, ועם הגופים הבינלאומיים. כמדינה קטנה במזרח התיכון שאפה ישראל לקבל את חסותה של מעצמה מערבית אחת לפחות כערובה לביטחונה ולשגשוגה.

מעמדה של ישראל נתון במחלוקת בשל הסכסוך הישראלי-ערבי ומתוך 193 המדינות החברות באו"ם, 162 מכירות בישראל[1].

תוכן עניינים