יחסי האיחוד האירופי-ישראל

יחסי האיחוד האירופי-ישראל
האיחוד האירופיהאיחוד האירופיישראלישראל
European Union Israel Locator.png
האיחוד האירופיישראל
שטחקילומטר רבוע)
4,324,78220,770
אוכלוסייה
513,949,4458,299,706
תמ"ג (במיליוני דולרים)
17,610,000315,600
תמ"ג לנפש (בדולרים)
38,025

לאיחוד האירופי ולישראל היסטוריה משותפת ארוכה, המתאפיינת בתלות הדדית ובשיתוף פעולה הולכים וגוברים - שניהם שותפים לאותם ערכי דמוקרטיה, כבוד לחירות ושלטון החוק, ושניהם מחויבים למערכת כלכלית בינלאומית פתוחה המבוססת על עקרונות השוק. מובילים ישראלים בתחום הפוליטיקה, התעשייה, המסחר והמדע עומדים בקשרים הדוקים עם אירופה. למעלה מחמישה עשורים של מסחר, חילופי תרבות, שיתוף פעולה פוליטי ומערכת הסכמים מפותחת ביצרו יחסים אלו.