יום שני
English: Monday

אלוהים מבדיל בין המים שבשמיים למים שעל פני האדמה; ג'יימס טיסו

יום שני הוא היום השני מצאת השבת. בחלק ממדינות אירופה ועל-פי תקן ISO-8601, זהו היום הראשון בשבוע. בכל מדינות אירופה ואמריקה זהו היום הראשון בשבוע העבודה.