ידע
English: Knowledge

"תרשים הידע האנושי", מבנה ארגון הידע של האנציקלופדיה הגדולה

ידע הוא מידע צבור אשר מצוי ברשותה של ישות בעלת תודעה.