טבל

איסור אכילת טבל
(מקורות עיקריים)
Kosher dates.jpg
חותמת כשרות, "ללא חשש טבל"
מקראספר ויקרא, פרק כ"ב, פסוק ט"ו
משנהמסכת דמאי, פרק ה'
משנה תורההלכות מאכלות אסורות, פרק י', הלכות י"ט-כ"ב
ספרי מניין המצוותספר המצוות, לאו קנ"ג
ספר החינוך, מצווה רפ"ד

טבל הוא כינוי הלכתי לתוצרת שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, וכן עיסה שלא הופרשה ממנה חלה. אכילת טבל בארץ ישראל אסורה מהתורה.

השם "טבל" הוא צירוף של שתי המילים "טב-לא", כלומר לא-טוב, בלתי מתוקן. טבל דרבנן הוא כינוי לבשר[1] או פירות[2] (שהתחייבותם כמתנה לכהן הוא רק מדרבנן, כגון מצוות חלה בחוצה לארץ) שלא הופרשו מהם תרומה ו/או מעשר.