חשוד (משפט)
English: Suspect

חשוד על פי ההגדרה המילונית הוא מי "שנתעורר חשד כלפיו, שנוטים לחשוב עליו כי הוא אשם במעשה שלילי מסוים"[1]. ההגדרה בחוק הישראלי היא: ""חשוד" – חשוד בביצוע עבירה"[2], כלומר, אדם שלדעת גורם ברשויות החוק יש יסוד להניח שביצע עבירה.