חטא
English: Sin

פרט מתקרת הקפלה הסיסטינית מאת מיכלאנג'לו המציג את גירוש אדם וחוה מגן העדן בשל חטא עץ הדעת. על פי התאולוגיה הנוצרית זהו החטא הקדמון שבעקבותיו נענשת האנושות עד היום
הערצת עגל הזהב מאת ניקולא פוסן. חטא עגל הזהב הוביל למותם של 3,000 איש על פי ספר שמות, ולפי חז"ל יש קשר בינו לבין פריצת חומות ירושלים שהביאה לחורבן בית המקדש השני
על פי תפיסת הקארמה בהינדואיזם חטא היא פעולה המפרה את המוסר ובכך מביאה לקארמה שלילית

בדת, חטא הוא הפרה של נורמה מוסרית, לרוב חוק אלוהי, שנקבעה על ידי ישות עליונה. החטא יכול לנבוע מקיום או מאי קיום של מעשה מסוים או ממחשבה על או מדחף לעשיית דבר אסור. ישנן דרגות חומרה שונות של חטא, כאשר על חטאים מסוימים יש דין מיתה ואילו על אחרים יש כפרה. התפיסה הדתית של איזה מעשה נחשב לחטא משתנה בהתאם לדת, למדינה ולזמן. חטאים אחדים התגלגלו לחוקים ולאיסורים אוניברסליים, כגון רצח וגניבה, ואילו מעשים אחרים הנתפסים כחטאים על פי דתות מסוימות, כגרגרנות וכמשכב זכר מקובלים היום בצורה נרחבת יותר מבעבר בקרב חברות מסוימות.