חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, המוכר בשם המקוצר חוק ההסדרה, הוא חוק שנועד להסדיר את מעמדם של בתים בהתנחלויות ביהודה והשומרון שנבנו על קרקעות בבעלות פרטית, חלקית או מלאה, של פלסטינים.[1] לפי אחת ההערכות, החוק ישים לכ-2,000 בתי יהודים ב-26 יישובים ביהודה ושומרון.[2]

לפי החוק, הקרקע אשר עליה בנויים הבתים תישאר בידי בעליה, אולם המדינה תפקיע מהם את זכויות השימוש בקרקע ותעביר אותן לממונה על הרכוש הממשלתי באזור יהודה ושומרון.[3] בתמורה, יפוצו בעלי הקרקעות הפלסטינים בסכום בגובה של 125% מערכם הראוי של דמי השימוש בקרקע, או יקבלו קרקע חלופית, לפי בחירתם. החוק אושר בכנסת ב-6 בפברואר 2017.[4] ב-17 באוגוסט 2017 הקפיא בג"ץ את ביצוע החוק עד לדיון בעתירות שהוגשו בנושא.