חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי
Emblem of Israel.svg
תאריך לועזי26 ביוני 1994
תאריך עבריי"ז בתמוז תשנ"ד
כנסתהכנסת השלוש עשרה
חוברת פרסוםספר החוקים 1469, עמ' 156
הצעת חוקפרטית
משרד ממונהמשרד הבריאות
מס' תיקונים63
נוסח מלאהנוסח המלא

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 הוא החוק הקובע חובת ביטוח בריאות לתושבי ישראל, ואת סל השירותים הרפואיים שיינתן באמצעות קופות החולים.

החוק נכנס לתוקף ב-1 בינואר 1995 ויצר מהפכה בזכויות תושבי ישראל לקבלת שירותי בריאות, בדרכי מימונם ובתכולתם. החוק נחקק כארבע שנים לאחר שהוגשו לממשלה המלצות ועדת השופטת שושנה נתניהו, שהמרכזית שבהן הייתה לחוקק חוק שכזה. חיים רמון יזם את החוק וקידם את חקיקתו, תחילה כשר הבריאות בממשלתו של יצחק רבין ולאחר מכן כיושב ראש ההסתדרות.

תוכן עניינים