חוקת לבנון

סמל לבנון
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של לבנון

חוקת לבנון אומצה ב-23 במאי 1923. התיקון האחרון לחוקה היה במסגרת הסכם טאיף ב-22 באוקטובר 1989 (תיקון סעיף 95 של החוקה שעוסק בחלוקת המשרות הפוליטיות בלבנון), שכלל רפורמה פוליטית נרחבת והביא לסיומה של מלחמת האזרחים הלבנונית.

חוקת לבנון מציינת במפורש שאף על פי שמרבית האוכלוסייה היא מוסלמית, הנשיא חייב להיות נוצרי.

החוקה מציינת את מראה הדגל של לבנון, מבנהו, צבעיו ופרטים רלוונטיים נוספים.