זהות מגדרית

טרנסג'נדריותזהות מגדרית
עוד בנושא
פורטל להט"ב

זהות מגדרית היא תחושת הזהות האישית של הפרט עם אחת מקטגוריות המגדר - שיכולה להיות גבר, אשה, איפשהו באמצע, שילוב של שניהם או אף אחד מהם.[1][2] זהות מגדרית יכולה להתאים לזוויג שניתן לאדם בזמן הלידה ויכולה להיות שונה ממנו. בכל החברות האנושיות קיימות קטגוריות של זהות מגדרית, וקטגוריות אלה יכולות לשמש כבסיס לזהות החברתית של האדם ביחס לחברים אחרים בחברה. המונח זהות מגדרית יכול להתייחס גם לזהות שאותה מייחסים אחרים לפרט, על בסיס ציפיותיהם מתפקידי מגדר שמפגין הפרט (מגדר מיוחס).

המחקר המדעי מראה כי זהות המגדר איננה דבר שנבחר באופן מודע; רוב הזכרים אכן מזהים לבסוף כגברים ורוב הנקבות כנשים, אך קיימים כמה מצבים בהם זה לא מתרחש - תופעות כאלה של התפתחות מגדרית שונה, הולידו מחקר מדעי שלם אודות האטיולוגיה של זהויות מגדר, נושא אשר עד כה ידע מחלוקות חריפות מאד בקהילה המדעית אחת הידועות בהן הוא הפולמוס סביב מקרה דייוויד ריימר. לעיתים אלו החשים אי הלימה בין זהותם המגדרית לבין גופם, חשים דיספוריה מגדרית וחלקם מבקשים לעבור הליך להתאמה מגדרית, כדי להתאים את גופם לתחושתם הנפשית. מומחים רבים מאמינים שגורמים ביולוגיים כגון השפעות גנטיות ורמות הורמונים ברחם, יחד עם חוויות מוקדמות וחוויות בגיל הנעורים או בבגרות עשויים כולם לתרום להתפתחות הזהות המגדרית.[3]