זהות מגדרית

טרנסג'נדריותזהות מגדרית
עוד בנושא
פורטל להט"ב

זהות מגדרית היא מונח מתחום מדעי החברה בכלל, והפסיכולוגיה בפרט, המתאר את תחושת ההשתייכות של הפרט לאחת מקטגוריות המגדר המקובלות בחברתו, כגון גבר או אישה. הוא יכול להתייחס גם לזהות שאותה מייחסים אחרים לפרט, על בסיס ציפיותיהם מתפקידי מגדר שמפגין הפרט (מגדר מיוחס).

המחקר המדעי מראה כי זהות המגדר איננה דבר שנבחר באופן מודע; רוב הזכרים אכן יזדהו לבסוף כגברים ורוב הנקבות כנשים, אך קיימים כמה מצבים בהם זה לא יקרה - תופעות כאלה של התפתחות מגדרית שונה, הולידו מחקר מדעי שלם אודות האטיולוגיה של זהויות מגדר, נושא אשר עד כה ידע מחלוקות חריפות מאד בקהילה המדעית אחת הידועות בהן הוא הפולמוס סביב מקרה דייוויד ריימר. לעיתים אלו החשים אי הלימה בין זהותם המגדרית לבין גופם מבקשים לעבור הליך להתאמה מגדרית, כדי להתאים את גופם לתחושתם הנפשית.