ויקיפדיה:שכתוב ועריכה

עריכה
שכתוב

ערכים עשויים להימצא במצב המצריך עריכה או שכתוב. ערכים במצב זה מסומנים באמצעות התבניות :

  • עריכה - יכולות להיות לכך סיבות אחדות: פגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו כך שיעמוד בסטנדרטים של ויקיפדיה
  • שכתוב - ייתכנו לכך מספר סיבות: ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.