ויקיפדיה:קטגוריה

בדף הזה נמצא הסבר כללי על השימוש בקטגוריות. לקטגוריה הראשית ראו קטגוריה:קטגוריות.
עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

קטגוריה היא טכניקה ליצירה של רשימת ערכים בעלי מכנה משותף. דוגמה: הקטגוריה "מתמטיקאים" מכילה רשימה של כל ערכי המתמטיקאים בוויקיפדיה. הקטגוריות הן עזר ניווט, שמאפשר לקורא בוויקיפדיה לעבור מערך מסוים שמעניין אותו לערכים אחרים מאותו סוג.

במסגרת הנמצאת בתחתית כל ערך מוצגת רשימת הקטגוריות שהערך משויך אליהן.