ויקיפדיה:ניקוד

כדאי ורצוי לנקד מילים שבהיעדר ניקוד יש להן יותר ממשמעות אחת.

לבירור אופן ניקודה של מילה מסוימת מומלץ להיעזר במהדורה מודרנית של מילון אבן־שושן שכולל ניקוד מלא לכל המילים בצורת היסוד ובנטייה. במילון מורפיקס המקוון מופיעות רק צורות יסוד של המילים ויש בהן חריגות אחדות מהניקוד התקני.

ניתן לברר ניקוד של מילים אחדות במאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית, אבל זהו לא מילון מלא וגם בו מופיעות רק צורות היסוד.

אם אינכם יכולים למצוא את הניקוד, ניתן לשאול על כך בדף הייעוץ הלשוני.

ישנן מספר אפשרויות שימוש בניקוד:

  1. בעזרת התמיכה של מערכת ההפעלה. לחלק ממערכות ההפעלה יש תמיכה מובנית בניקוד, להוראות לגבי מערכת ההפעלה "חלונות" ראו בהמשך.
  2. הוספה על ידי התמיכה של ויקיפדיה עצמה, נעשית בעזרת התיבה "תווים מיוחדים" שנמצאת בתחתית כל דף שעורכים אותו (האות "ב" איננה רלוונטית והיא משמשת רק להדגמה).
  3. שימוש במקלדת וירטואלית של זולו או של יובל רבינוביץ' - ראו בסעיף הקישורים החיצוניים.
  4. אפשר לערוך את הטקסט בעורך תומך יוניקוד, שמאפשר ניקוד, כגון vim או emacs.
  5. באמצעות סרגלי ניקוד. להסברים על סרגל ניקוד לתוכנת Word ראו בהמשך.