ויקיפדיה:נגישות לניידים

לוויקיפדיה יש גרסה לניידים המותאמת לקריאת ערכים בטלפונים ניידים. בנוסף קיימות אפליקציות המאפשרות לגלוש בוויקיפדיה ובהן:

רבים מקוראי ויקיפדיה נעזרים באמצעים אלו לקריאת ויקיפדיה וחשוב להתאים את הקריאה באתר גם לקוראים אלו. בהמשך דף זה מופיעים כללים שונים המסייעים לעורכים להתאים את הערכים לקריאה בניידים.