ויקיפדיה:מקף וקו מפריד

בקרב כותבי העברית קיים בלבול בין המקף (הבא לחבר בין מילים) ובין קו מפריד (הבא להפריד בין חלקי משפט). האקדמיה ללשון העברית מודעת לבעיה זו, ובחוברת "כללי הפיסוק" שלה מדגישה: "יש לשים לב להבדל בין מקף (הבא לחבר) ובין קו מפריד (הבא להפריד)".

במקלדת התקנית מופיע סימן אחד בלבד ממכלול הסימנים דמויי מקף, יחד עם הקו התחתון בין סימן הפלוס והאפס. כדי להקל על כותבי ויקיפדיה העברית, סימן זה יכול לשמש כתחליף לשאר המקפים והקווים המפרידים (סוגים נוספים של מקפים מופיעים בתחתית תיבת העריכה).

דף זה מתאר את סימני הפיסוק בהתאם לכללי האקדמיה ללשון העברית, ואינו מהווה כלל מדיניות מחייבת בוויקיפדיה העברית.