ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/חיסול הקצרמר

מיזם זה אינו פעיל
קצרמרים בוויקיפדיה
  • תבניות

ברוכים הבאים לפרויקט חיסול הקצרמר.

כידוע לכולם, כמות הקצרמרים בוויקיפדיה גדלה באופן עקבי.

"יש לנו נכון להיום 4,848 קצרמרים מתוך 20,106 מאמרים שהם 24.11% מכלל המאמרים. בספירה הקודמת שהייתה ב־26 במרץ היו כ־4,000 קצרמרים שהיוו 23.9% מכלל המאמרים. בתחילת ינואר היו כ־2,800 קצרמרים מתוך 13,000 מאמרים שהם 21.5%.רבותי, הקצרמרים גדלים מדי יום. אם הקצב הזה ימשך בעוד כמה חודשים שליש מכל המאמרים יהיו קצרמרים!" מתוך דבריו של גילגמש ב־31 במאי 2005.

בשל בעיה זו, שפוגעת באיכות מאגר הנתונים, ובשל העובדה שרבים מן הקצרמרים ננטשים ולא ראו יד עורך במשך חודשים רבים הוחלט על מיזם שמטרתו לבלום את התפשטות הקצרמרים.

דרך הפעולה

כל ויקיפד שמוכן לתרום להצלחת הפרויקט, יבחר נושא בו יש לו ידע מסוים, וירשום את שמו בקטגוריה הרלוונטית.

הרעיון המרכזי הוא שהלוקחים חלק במיזם יקחו על עצמם, לפי יכולתם וזמנם, לעבור על רשימת הקצרמרים, ובנוסף כמובן להוספת מידע, יקטלגו אותם לארבע סוגים לפי המפתח הבא:

  1. קצרמרים שאין אפשרות להרחיבם - יש להוריד את סימן הקצרמר. לדוגמה מאמר בעל שלוש-ארבע שורות על יישוב קטן בן כמה מאות תושבים אינו צריך להיות מסווג כקצרמר.
  2. קצרמרים שאינם קצרמרים - ישנם קצרמרים רבים, שעל אף שהורחבו והוגדלו, נשארו כמסומני קצרמר. על אף שייתכן שהם עדיין בני הרחבה, בכל זאת מעל גודל מסוים (המשתנה לפי חשיבות הערך), סימן הקצרמר הוא מיותר.
  3. מאמרים קטנים לאיחוד - מאמרים קטנים שאינם בני הרחבה, או שהם תתי-סעיפים של מאמרים אחרים, שאפשר לרכזם במאמר ראשי מקיף אחד. (מומלץ לפני פעולה כזו להעלות את ההצעה בדף השיחה של הערך ולסמן את הערכים עצמם על ידי )
  4. מאמרים לטיפול דחוף - מאמרים מרכזיים בעלי חשיבות רבה, בעלי הפניות רבות, ובעלי פוטנציאל עניין ופיתוח גבוה - שמצבם בכי רע. דפים אלה ניתן להוסיף ל"מאמרים לטיפול דחוף" ולמיזם ערכים ראשיים.

קיימת גם האפשרות שהטיפול היחיד שניתן לתת לערך הוא הרחבה.

הערה כללית: לרבים לא ברורה מהי הגדרת הקצרמר. לא כל ערך שזקוק לתוספות הוא קצרמר, וכמו כן לא כל ערך שקטן בגודלו הפיזי. הקביעה היא סובייקטיבית לפי חשיבות הערך, ולפי אפשרות ההרחבה שלו. במקרים מסוימים גם ערך בעל שתי שורות לא ייחשב כקצרמר, בעוד שערך אחר בן 10 שורות - ייחשב ככזה.

אם כל ויקיפד יוכל לקחת על עצמו לעבור מדי פעם בפעם על רשימת הקצרמרים בנושאים שבהם הוא מתמצא, יהיה ניתן להוריד את כמות הקצרמרים ב-10-20 אחוזים לפחות. היעד המינימלי הוא עצירת קצב גידול הגודל היחסי של הקצרמרים מבין כלל הערכים. קדימה לעבודה!