ויקיפדיה:לשון

לכתיבה בעברית קווים מנחים ייחודיים, שבהם יש להתחשב, בנוסף לעקרונות ולקווים המנחים הכלליים של ויקיפדיה.עמוד זה כולל סדרה של כללים שנועדו לשפר את איכותם הלשונית של הערכים בוויקיפדיה.

תוכן עניינים