ויקיפדיה:אמינות

אודות ויקיפדיה

שאלה שמטרידה את קוראי ויקיפדיה היא מידת אמינותו של המידע המופיע בה. באיזו מידה יכולה להיות אנציקלופדיה חופשית אמינה, כאשר היא נכתבת על ידי מאות ואלפי גולשים, שרבים מהם אנונימיים? באיזו מידה יכולה להיות אמינה אנציקלופדיה שנכתבת על ידי מתנדבים, שאינם עוסקים בנושא לפרנסתם? בדף זה ננסה לתת תשובה מפורטת לשאלות אלה.