ויסות

ויסות הוא פעולה של התאמת קצב הזרימה של חומר או מידע למערכת. הויסות נועד להתאים את כמות החומר הנכנס ליכולת המערכת להתמודד עמו, ובכך למנוע שיבוש בפעולת המערכת.ויסות יכול להיות תופעה טבעית או מלאכותית.

מנגנוני ויסות ביצורים חיים

יצורים חיים מכילים בתוכם מנגנוני ויסות. שיבוש של מנגנות ויסות ביצור חי יכול להוביל לתפקוד לקוי, מחלה ואף מוות. דוגמאות למנגנוני ויסות ביצורים חיים:

גם במערכות טבעיות מורכבות, כגון מערכת אקולוגית, קיימים מנגנוני ויסות טבעיים המאפשרים את המשך קיום המערכת בתצורתה הנוכחית. דוגמה למנגנון כזה הוא שמירת היחס המספרי בין אוכלי בשר לאוכלי-צמחים.