התנדבות
English: Volunteering

מתנדבים במסע הבחירות של ג'ון קרי, 2004
התנדבות בתיכון רוטברג

התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, והמונע על ידי רעיון או מטרה מסוימת. חלק מההגדרות מתייחסות לתפיסת הפעולה כבעלת ערך על ידי המבצע אותה.