הקונגרס הלאומי של ברזיל

סמל ברזיל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ברזיל

P christ.pngפורטל ברזיל
בניין הקונגרס הלאומי של ברזיל שתוכנן על ידי אוסקר נימאייר.

הקונגרס הלאומי של ברזיל הוא הרשות המחוקקת בברזיל והוא מורכב משני בתים - הסנאט הפדרלי של ברזיל, שהוא הבית העליון, ובית הנבחרים של ברזיל, שהוא הבית התחתון.