הכנסת

הכנסת
הכנסת ה-20
סמל הכנסת
מדינהישראלישראל  ישראל
סוגבית מחוקקים חד-ביתי
מנהיגים
יושב ראשיולי אדלשטיין, הליכוד
החל מ-18 במרץ 2013
ראש הממשלהבנימין נתניהו, הליכוד
החל מ-31 במרץ 2009
ראש האופוזיציהציפי לבני, המחנה הציוני
החל מ-1 באוגוסט 2018
מושבים
מספר מושבים120
Israeli Knesset Composition 2015.svg

סיעות הכנסת
קואליציה (66)

אופוזיציה (54)

בחירות
שיטת בחירותיחסית-ארצית
ויקטור ד'הונד
שיטת בדר-עופר
בחירות קודמות17 במרץ 2015
בחירות הבאות5 בנובמבר 2019 או מוקדם יותר
משכן
Knesset.jpg
משכן הכנסת, מבט מדרום
משכן הכנסת, קריית הממשלה
ירושלים, ישראל
אתר אינטרנט
http://knesset.gov.il
סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

הכנסת היא בית המחוקקים והנבחרים של מדינת ישראל. הכנסת שוכנת במשכן הכנסת.

בחוק יסוד: הכנסת היא מוגדרת כבית הנבחרים של המדינה. בחוק המעבר, בראשית ימי המדינה, הכנסת הוגדרה כבית המחוקקים במדינת ישראל.

בהיות ישראל דמוקרטיה פרלמנטרית, בוחרים אזרחי המדינה את נציגיהם בכנסת, והם אלה שממנים את הממשלה, הזקוקה לאמונם. שיטת הבחירות היא ארצית-יחסית, והאזרחים בוחרים ברשימות של המפלגות השונות. במערכת האיזונים שבין רשויות השלטון, הרשות המבצעת, הממשלה, יונקת את כוחה ואת סמכויותיה מהכנסת, וזו מפקחת עליה באופן שוטף. הרשות השופטת, הכוללת את מערכת בתי המשפט, מקבלת את מעמדה וסמכויותיה מחוק יסוד: השפיטה שחוקקה הכנסת, ופועלת לפי החוקים שמחוקקת הכנסת, ובסמכותה לפרשם. לעיתים, מפעילה הרשות השופטת ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת.

תפקידיה העיקריים של הכנסת הם קביעת הנורמות הנוהגות במדינה באמצעות חוקים ופיקוח על הממשלה באמצעים שונים העומדים לרשותה, ובהם אישור חקיקת משנה, הצעות אי אמון, שאילתות, דיונים ועוד. הדיונים השונים נערכים במליאה ובוועדות הכנסת, המחולקות לפי נושאים. עבודת הכנסת נעשית לפי חוקים שונים, תקנון הכנסת, או "הנוהג והנוהל המקובלים". לשם ביצוע תפקידיהם, נעזרים חברי הכנסת במחלקות ובבעלי תפקידים שונים הפועלים בכנסת, כדוגמת מרכז המחקר והמידע, היועץ המשפטי ובעבר נציבות הדורות הבאים.

מקום מושבה של הכנסת הוא במשכן הכנסת שבקריית הממשלה בגבעת רם אשר בירושלים, בירת ישראל.

הכנסת הנוכחית היא הכנסת העשרים ויושב ראש הכנסת הנוכחי הוא יולי אדלשטיין.