היתר בנייה

 • gnome-colors-edit-find-replace.svg
  יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: זה אינו דף הנחיות וניסוחים כגון "יש להחתים..." לא צריכים להיות חלק מהערך.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

  היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט בצורת רצועת ניר ארוכה מקופלת למקטעים ברוחב אחיד של כ-20 סנטימטרים המכונה "גרמושקה" בשל צורת הקיפול שלו דמוית אקורדיון. שני המסמכים נחתמים בחותמת ייחודית במעמד אישורם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבתוכה נרשם מספר ההיתר.

  במקטע הראשון של התשריט רשומים: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בניין עיר החלות על הנכס נשוא היתר (אך אין סקירה מלאה של כל התוכניות החלות על הנכס), מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכיוצא בזה. במקטע השני ערוכה טבלת שטחי מבנה בחלוקה לקומות ולשימושים ובחלוקה לשטחים קיימים ושטחים שבנייתם מותרת. במקטע השלישי מפה טופוגרפית של החלקה או המגרש נשוא ההיתר, תרשים סביבה, ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה נשוא ההיתר בחתך קומתי. במקטע הרביעי עשויים להופיע חישובי שטחים ותשריטי עזר לחישובי שטחים. במקטעים הבאים תשריטי הקומות השונות בקנה מידה שכיח של 1:100. לאחריהן יופיעו חתכי אורך ורוחב וכן תשריטי חזיתות המבנה.

  תחילת הבניה על פי היתר בנייה ניתנת על פי רוב לתקופה של שנה מיום נתינתו.

 • חובת קבלת היתר בנייה
 • ההליכים לבקשת היתר בנייה
 • בקשה מצומצמת
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: זה אינו דף הנחיות וניסוחים כגון "יש להחתים..." לא צריכים להיות חלק מהערך.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט בצורת רצועת ניר ארוכה מקופלת למקטעים ברוחב אחיד של כ-20 סנטימטרים המכונה "גרמושקה" בשל צורת הקיפול שלו דמוית אקורדיון. שני המסמכים נחתמים בחותמת ייחודית במעמד אישורם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבתוכה נרשם מספר ההיתר.

במקטע הראשון של התשריט רשומים: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בניין עיר החלות על הנכס נשוא היתר (אך אין סקירה מלאה של כל התוכניות החלות על הנכס), מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכיוצא בזה. במקטע השני ערוכה טבלת שטחי מבנה בחלוקה לקומות ולשימושים ובחלוקה לשטחים קיימים ושטחים שבנייתם מותרת. במקטע השלישי מפה טופוגרפית של החלקה או המגרש נשוא ההיתר, תרשים סביבה, ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה נשוא ההיתר בחתך קומתי. במקטע הרביעי עשויים להופיע חישובי שטחים ותשריטי עזר לחישובי שטחים. במקטעים הבאים תשריטי הקומות השונות בקנה מידה שכיח של 1:100. לאחריהן יופיעו חתכי אורך ורוחב וכן תשריטי חזיתות המבנה.

תחילת הבניה על פי היתר בנייה ניתנת על פי רוב לתקופה של שנה מיום נתינתו.