היררכיה
English: Hierarchy

 • תרשים אופייני המתאר היררכיה מעלה-מטה.
  עיגול מייצג אובייקט. מתחתיו מחוברים אליו אובייקטים משלב נמוך יותר בהיררכיה

  הִיֶּרַרְכְיָה (מִדְרָג) היא מערכת של דירוג וארגון. היררכיות הן משני סוגים:

  • אלה שבהם השלבים העליונים הם "עליונים על" התחתונים באופן כלשהו. דוגמה: המבנה הארגוני של חברה מסחרית: המנכ"ל הוא מעל למנהלים המחלקתיים, והם מעל לראשי הצוותים שהם מעל לעובדים הרגילים.
  • אלה שבהם השלבים התחתונים "כלולים" בעליונים באופן כלשהו. דוגמה: מיון של בעלי חיים: "ציפורים" כולל את "דורסי יום", שכולל את בני קבוצת ה"עיטמים", שכולל את המין "עיטם קירח".
 • תיאור כללי (לא פורמלי)
 • דוגמאות לחשיבה באמצעות היררכיות
 • היררכיה חברתית
 • מינוחי היררכיה באמנויות ובמדעים
 • אלטרנטיבות
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

תרשים אופייני המתאר היררכיה מעלה-מטה.
עיגול מייצג אובייקט. מתחתיו מחוברים אליו אובייקטים משלב נמוך יותר בהיררכיה

הִיֶּרַרְכְיָה (מִדְרָג) היא מערכת של דירוג וארגון. היררכיות הן משני סוגים:

 • אלה שבהם השלבים העליונים הם "עליונים על" התחתונים באופן כלשהו. דוגמה: המבנה הארגוני של חברה מסחרית: המנכ"ל הוא מעל למנהלים המחלקתיים, והם מעל לראשי הצוותים שהם מעל לעובדים הרגילים.
 • אלה שבהם השלבים התחתונים "כלולים" בעליונים באופן כלשהו. דוגמה: מיון של בעלי חיים: "ציפורים" כולל את "דורסי יום", שכולל את בני קבוצת ה"עיטמים", שכולל את המין "עיטם קירח".