הטרוסקסיזם
English: Heterosexism

הטרוסקסיזם הוא מונח המציין פעולות והשקפות המבוססות על ההנחה שכל בני האדם הטרוסקסואלים או שרק נטייה מינית הטרוסקסואלית היא נורמלית. השקפה כזו באה לביטוי בחוקים הנוגעים לזכויות אזרח, הזדמנויות כלכליות ושוויון חברתי, במרבית מדינות העולם, וגורמת בפועל לאפליה נגד לסביות, הומוסקסואלים, טרנסג'נדר וביסקסואלים. המונח הוא הלחם בסיסים של הטרו(סקסואליות)+סקסיזם.

בניגוד להומופוביה, שהיא סלידה, רתיעה ופחד משולל היגיון מהומוסקסואלים ולסביות, גישה הטרוסקסיסטית מבוססת על מערכת אמונות מוסברת ומנומקת. למעשה, חלק מגילויי ההומופוביה נובע מגישה הטרוסקסיסטית, הנותנת לגיטימציה להדרה כנגד להט"ב. מחקר פסיכולוגי אודות אנשים שביצעו פשעי שנאה נגד הומוסקסואלים העלה כי חלקם ראו בפעולותיהם שליחות חברתית, משום שנעשו כעונש המגיע למי שחרגו מהתנהגות "נאותה".[1]