הוועד הפועל הציוני

המוסדות הציוניים
הוועד הפועל הציוני, 1935

הוועד הפועל הציוני הוא המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית.