הגדרה
English: Definition

 • הגדרה היא תיאור לשוני מדויק, וממצה של מושג (רעיון) או של משמעות של מונח (בין אם משמש לציון אובייקט מוחשי ובין אם משמש לציון רעיון מופשט), בעזרת מונחים לשוניים אחרים (שהוגדרו מקודם אם על ידי הגדרות ואם על ידי הנחות יסוד) לשם זיהויים המדויק ולעיתים לשם הבדלתם ממושגים או ממונחים אחרים. בהגדרה של מושג (...) אנו מספקים תשובה לשאלה "מה זה (...)?" בהגדרה של מונח אנו מספקים תשובה לשאלה מה המונח מסמן. בחלק מתחומי הידע, הגדרת מושג חייבת להיעזר רק במושגים שהוגדרו שלא בעזרת שימוש בו (איסור יצירת הגדרה מעגלית).

  שימוש בהגדרות הכרחי בתחומי הפילוסופיה, המתמטיקה, המדע, המשפט, ההלכה והמילונאות. בשל העובדה, שהגדרה מוצלחת צריכה להיות גם מדויקת וגם שימושית, בתחומים שונים קיים שוני בנוהלי ההגדרה. מלאכת ההגדרה, במיוחד בתחומים שאינם ניתנים למדידה ולתצפית מדויקת, אינה תמיד פשוטה ולפעמים היא אפילו נחשבת לבלתי אפשרית[1]. יחד עם זאת, במתמטיקה, תכניה אינם ניתנים למדידה ואינם ניתנים לתצפית, ובכל זאת מלאכת ההגדרה בה מפותחת ושיטתית.

 • דרך ההגדרה
 • הסכמה על ההגדרה
 • סוגי הגדרות
 • הגדרות אקסקלוסיביות מול הגדרות אינקלוסיביות
 • גישת הפוזיטיביזם למושג ההגדרה
 • הגדרה בחקיקה
 • הגדרה הלכתית
 • במילונאות
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

הגדרה היא תיאור לשוני מדויק, וממצה של מושג (רעיון) או של משמעות של מונח (בין אם משמש לציון אובייקט מוחשי ובין אם משמש לציון רעיון מופשט), בעזרת מונחים לשוניים אחרים (שהוגדרו מקודם אם על ידי הגדרות ואם על ידי הנחות יסוד) לשם זיהויים המדויק ולעיתים לשם הבדלתם ממושגים או ממונחים אחרים. בהגדרה של מושג (...) אנו מספקים תשובה לשאלה "מה זה (...)?" בהגדרה של מונח אנו מספקים תשובה לשאלה מה המונח מסמן. בחלק מתחומי הידע, הגדרת מושג חייבת להיעזר רק במושגים שהוגדרו שלא בעזרת שימוש בו (איסור יצירת הגדרה מעגלית).

שימוש בהגדרות הכרחי בתחומי הפילוסופיה, המתמטיקה, המדע, המשפט, ההלכה והמילונאות. בשל העובדה, שהגדרה מוצלחת צריכה להיות גם מדויקת וגם שימושית, בתחומים שונים קיים שוני בנוהלי ההגדרה. מלאכת ההגדרה, במיוחד בתחומים שאינם ניתנים למדידה ולתצפית מדויקת, אינה תמיד פשוטה ולפעמים היא אפילו נחשבת לבלתי אפשרית[1]. יחד עם זאת, במתמטיקה, תכניה אינם ניתנים למדידה ואינם ניתנים לתצפית, ובכל זאת מלאכת ההגדרה בה מפותחת ושיטתית.