הברחה
English: Smuggling

  • הברחה היא הובלה סמויה של סחורות, אנשים וחיות שאסורה על פי חוק או על פי כללים אחרים, אדם שעוסק בהברחה נקרא מבריח.

    דוגמאות להברחה הן: הברחת סמים, הגירה בלתי-חוקית באמצעות גניבת הגבול, הברחת סחורות תוך כדי התחמקות מהמכס, הברחת נשק, אספקת סחורה אסורה לאסיר בבית כלא, העברה של מסמכים מסווגים.

  • הברחת סחורות
  • הברחת אנשים
  • שיטות להברחה
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

הברחה היא הובלה סמויה של סחורות, אנשים וחיות שאסורה על פי חוק או על פי כללים אחרים, אדם שעוסק בהברחה נקרא מבריח.

דוגמאות להברחה הן: הברחת סמים, הגירה בלתי-חוקית באמצעות גניבת הגבול, הברחת סחורות תוך כדי התחמקות מהמכס, הברחת נשק, אספקת סחורה אסורה לאסיר בבית כלא, העברה של מסמכים מסווגים.