הבחירות לכנסת השמינית

הבחירות לכנסת השמינית
31 בדצמבר 1973, ו' בטבת התשל"ד
1969
1977
אחוז החסימה1%
שם הרשימהיו"ר הרשימהמנדטיםמספר קולות
המערךגולדה מאיר51 Red Arrow Down.svg -5621,183
הליכודמנחם בגין39 Green Arrow Up.svg 7+473,309
מפד"ליוסף בורג10 Red Arrow Down.svg -2130,349
חזית דתית תורתיתשלמה לורינץRed Arrow Down.svg -160,012
ליברלים עצמאייםמשה קולGray Rectangle Tiny.svg 056,560
רק"חמאיר וילנרGreen Arrow Up.svg 1+53,353
רצשולמית אלוניGreen Arrow Up.svg 3+35,023
קידמה ופיתוחסיף א-דין א-זועביGray Rectangle Tiny.svg 022,604
מוקדמאיר פעילGray Rectangle Tiny.svg 022,147
רשימה ערבית לבדואים וכפרייםחמאד אבו רביעהGreen Arrow Up.svg 1+16,408
* הערה: הטבלה לעיל כוללת רק רשימות שעברו את אחוז החסימה. לתצוגת כל הרשימות שהתמודדו בבחירות אלה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
יו"ר ועדת הבחירותחיים כהן
ראש הממשלה היוצאגולדה מאיר
מפלגת ראש הממשלה היוצאהמערך
ראש הממשלה הנבחרגולדה מאיר
מפלגת ראש הממשלה הנבחרהמערך
תוצאות הבחירות לכנסת השמינית

הבחירות לכנסת השמינית התקיימו ב-31 בדצמבר 1973, (ו' בטבת ה'תשל"ד), חודשיים לאחר המועד שנקבע להן בחוק מלכתחילה, ב-30 באוקטובר, (ד' בחשוון ה'תשל"ד). הבחירות התקיימו כחודשיים לאחר תום קרבות מלחמת יום הכיפורים, וזו הייתה הפעם הראשונה מאז הבחירות לכנסת הראשונה שבה נדחו הבחירות. תוצאותיהן הושפעו במידה רבה מהמלחמה, אם כי מלוא ההשלכות של המשבר ניכרו רק כעבור 4 שנים בבחירות לכנסת התשיעית. בבחירות אלה הוצגה בפעם הראשונה רשימת הליכוד. זו הייתה רשימה משותפת לגח"ל, הרשימה הממלכתית והמרכז החופשי. אחד היוזמים הבולטים של האיחוד היה אריאל שרון.

הממשלה המכהנת, ובפרט ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין, הואשמו במהלך מערכת הבחירות באחריות לחוסר המוכנות של ישראל למלחמה. כוחה של מפלגת השלטון, המערך, הצטמצם במידה ניכרת, לאחר שהגיע לשיא בבחירות לכנסת השביעית. אף על-פי כן, המערך נשאר המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, והמפלגה המרכזית בממשלה, גם לאחר בחירות אלו. כוחה של הרשימה החדשה, הליכוד, עלה באופן דרמטי בהשוואה למספר המנדטים הכולל שהיה למרכיבותיה בכנסת השביעית. הפער בין שתי המפלגות הגדולות עמד על 12 מנדטים בלבד, מה שבישר הן את המהפך השלטוני של הבחירות הבאות, והן את היווצרות שני הגושים הגדולים שהיו המאפיין של הפוליטיקה הישראלית בשנות ה-80.